Anunțuri susținere teze de abilitare

Susținere publică doctorat NIȚĂ MIHAI RĂZVAN – Challenges in bridging the nature – urban divide in planning Romanian cities