Anunțuri susținere teze de doctorat

Susținere publică doctorat TRUȚESCU MARIUS NICOLAE – Dezvoltarea durabilă a turismului în Subcarpații Olteniei

  • Facultatea de Geografie – Amf. G. VÂLSAN – 21 Februarie 2024 – ora 12:00

Susținere publică doctorat PUTICI (PASCAL) I. MARIA DANIELA – Istoria glacierii și deglacierii Masivului Făgăraș

Susținere publică doctorat POPA MIHNEA CRISTIAN – Amenajarea luncii inferioare a Dunării pe sectorul Giurgiu-Călărași în scopul atenuării undelor de viitură și regenerării ecologice

Susținere publică doctorat PETRE (căs. RĂȘINEANU) CORINA MIHAELA – Potențialul României pentru patrimoniul mondial natural și cultural UNESCO

Susținere publică doctorat POPA (căs. CIMBRU) DANIELA GABRIELA – Vulnerabilități socio-teritoriale în bazinul Tazlău.

Susținere publică doctorat GHERSIN (TOMA) FLORENTINA – Învățarea vizibilă în didactica geografiei. Abordări practice privind formarea competențelor specifice la conținuturile despre hidrosferă.

Susținere publică doctorat POPA G. ANA MARIA – Metode de evaluare a durabilității orașelor din România

Susținere publică doctorat MUSCALU D. IOANA MONICA – Studiul degradărilor de teren în arealul lacului de acumulare Izvorul Muntelui

Susținere publică doctorat PÂNZARU MARIANA DIANA RODICA – Evaluarea potențialului de aplicare a soluțiilor verzi în orașele din România

Susținere publică doctorat MUSTĂȚEA MIHAI – Investigarea fragmentării și conectivității peisajelor. Studiu de caz sectorul montan al Văii Prahovei între Sinaia și Predeal

Susținere publică doctorat MANOLACHE (TUDORACHE) A. ANDREEA VIOLETA – Variabilitatea regimului hidro-meteorologic în bazinul hidrografic al râului Trotuș

Susținere publică doctorat BĂRBĂRIE MANUELA RALUCA – Zona transfrontalieră Dobrogea de Sud-Cadrilater. Identitate, competitivitate, potențial turistic. Perspective de dezvoltare

Susținere publică doctorat MUSTĂȚEA MIHAI – Investigarea fragmentării și conectivității peisajelor. Studiu de caz sectorul montan al Văii Prahovei între Sinaia și Predeal

Susținere publică doctorat STOICA-FUCHS BENIAMIN – Aplicații SIG pentru analiza relației dintre morfodinamica actuală și infrastructura de transport. Studii de caz: Culoarul Timiș-Cerna

Susținere publică doctorat GIUȘCĂ MĂDĂLINA CRISTIANA – Simboluri, practici și destinații religioase în România postcomunistă. Dimensiuni socio-culturale și influențe în peisaj

Susținere publică doctorat BARBĂLATĂ (căs. ALB) A. LIGIA – Relația relief-activități turistice în Munții Baiului (Gârbova)

Susținere publică doctorat SIMION G. ADRIAN GABRIEL – Impactul presiunii economice asupra fondului forestier și managementul specific zonelor despădurite. Studiu de caz – Munții Apuseni

Susținere publică doctorat LIXĂNDRESCU GHEORGHE – Impactul socio-economic al transportului maritim. Studiu de caz: Portul Constanța

Susținere publică doctorat MITINCU I. CRISTINA GABRIELA – Evaluarea rolului planificării și reglementării de mediu pentru utilizarea soluțiilor verzi în orașele din România

Susținere publică doctorat CHIRIȚĂ D. CRISTINA – Reflectarea antropologiei social-culturale în geografia umană și geopolitică

Susținere publică doctorat CEPRAGA E. THEODOR – Reconfigurări ale geografiei rurale din România ca efect al reformelor agrare: sate, populație, țarini

Susținere publică doctorat MIHALCEA M. ANDREEA (căs. DRAGOMIR) – Analiza, modelarea și prognozarea viiturilor în bazine hidrografice mici. Studii de caz în România

Susținere publică doctorat TUDORACHE GEORGE STELIAN – Specificitatea operațională selectiv parametrică a unor stații meteorologice de pe teritoriul României

Susținere publică doctorat PALĂ S.D. DRAGOȘ IONUȚ – Punctele geostrategice de la Marea Neagră. Aspecte geografice și geopolitice

Susținere publică doctorat NĂSTASE T. IRINA IULIA – Investigarea peisajelor urbane prin evaluarea relației dintre expansiunea urbană și pădurile urbane

Susținere publică doctorat ȘERBAN (DUMITRESCU) ELENA IULIANA – Dinamica așezărilor umane din Subcarpații Vâlcii (sectorul Olteț-Otăsău) și impactul acesteia asupra mediului

Susținere publică doctorat OVREIU C. ADRIANA BIANCA – Masivul Cozia – studiu de geomorfologie aplicată

Susținere publică doctorat CIOBOTARU V. NICU – Bazinul hidrografic al râului Șușița. Studiu hidrogeografic

Susținere publică doctorat FLUERARU D. CRISTIAN ALEXANDRU – Posibilități de utilizare a datelor de observare a Pământului în țări cu economii în curs de dezvoltare

Susținere publică doctorat TOMA M. LIVIU IULIAN – Exploatarea fotogrammetrică a imaginilor aeriene și satelitare declasificate. Utilizarea datelor obținute în analiza geografică

Susținere publică a tezei de doctorat CALOTĂ I. ANA-MARIA – Reziliența pășunilor la schimbările în peisaj

Susținere publică doctorat MIU T. VIORICA IULIANA – Systematic conservation planning in Natura 2000 sites from Romania

Susținere publică doctorat CONCITĂ (POSTEA) C. MARIA – Bazinul hidrografic al Bârladului. Potențialul cultural turistic și valorificarea lui

Susținere publică doctorat DRAGOȘ I. DANIELA MIRELA – Biodiversitate prin design urban în București: rolul plantelor ornamentale în ecosidtemele proiectate. Corelații plante – avifaună

Susținere publică doctorat ILIE ANDREI LAURENȚIU – Analiza pretabilității reliefului pentru amenajarea și extinderea infrascturii de transport – studiu de caz: domeniul schiabil Vidra – Obârșia Lotrului

Susținere publică doctorat URIȚESCU G. BOGDAN – Diferențieri termince în aria metropolitană a Municipiului București

Susținere publică doctorat MOROȘANU C. GABRIELA ADINA – La dynamique hydro-sedimentaire du bassin de la riviere Jiu. Approche systemique et multiechelle

Susținere publică doctorat MACO A. BOGDAN ALEXANDRU – Modelarea atmosferică a transportului și dispersiei principalilor poluanți pe teritoriul României

Susținere publică doctorat ZĂINESCU G. IULUAN FLORIN – Fluvio-marine interactions and sediment dynamics in river mouth areas

Susținere publică doctorat GHEORGHE I. ANCA – MIHAELA (TOMA)- Axa Ploiești-Vălenii de Munte-Brașov. Axă de echilibru și dezvoltare teritorială

Susținere publică doctorat OLARIU A. BOGDAN – Metode de analiză a calității mediilor montane în ariile protejate. Studiu de caz: Parcul Natural Bucegi

Susținere publică doctorat RISTEA I. MĂDĂLINA-ELENA (POPA) – Variabilitatea morfodinamică a tipurilor de țărm de pe litoralul românesc al Mării Negre. Strategii de management durabil

Susținere publică doctorat POP P.M. IOAN MIHAI – Brown bear conservation in the Romanian Eastern Carpathians

Susținere publică doctorat MANOLACHE V. (TĂNASE) ILEANA – Estimarea și analiza scurgerii minime. Aplicații pe râuri din România

Susținere publică doctorat IONESCU C. RADU MARIAN – Whistleblowing as disaster risk reduction: managerial attitudes in Romania

Susținere publică doctorat LENDVAI (GLOD-LENDVAI) ANA-MARIA – Subsidențe actuale la nivelul Municipiului București cu studii de caz în managementul riscului seismic

Susținere publică doctorat PAȘCU G. MĂRIOARA – Analiza peisajului cultural: studiu de caz comunitățile săsești din județele Brașov și Sibiu

Susținere publică doctorat CÂRLAN T. IRINA – Monitorizarea vegetației din Municipiul București prin aplicații de teledetecție și spectroscopie

Susținere publică doctorat SECĂREANU V. GEORGE – Dezvoltarea inteligentă a ariilor rurale profund dezavantajate din România: studiu de caz județul Argeș

Susținere publică doctorat MANOLACHE G. ANNA – STELUȚA – The governance of NATURA 2000 sites in Romania. A social network perspective

Susținere publică doctorat Negreanu-Arboreanu Filip-Alexandru – România – Hub gazeifer regional. Aspecte geografice, economice și geopolitice

Susținere publică doctorat BOGDAN I. Sorina Mihaela – Metode de evaluare a serviciilor ecosistemelor. Aplicație: Bazinul superior al Râului Târgului Munții Iezer

Susținere publică doctorat VLAICU A. Marius – Evaluarea vulnerabilității acviferelor carstice la impactul proceselor naturale și antropice. Studiu de caz: Bazinul superior al văii Motru

Susținere publică doctorat CIUBOTARU Ana-Maria – Impactul defrișărilor asupra dinamicii structurale a economiilor locale din județul Suceava

Susținere publică doctorat TOMA DĂNILĂ-Dragoș – Riscul seismic al rețelelor de transport. Studiu de caz: Municipiul București

Susținere publică doctorat STOICESCU L. A. Ioana – Modelarea dinamicii peisajelor deschise pornind de la utilizarea terenului și schimbările climatice

Susținere publică doctorat STAN A. Florentina Iuliana – Evaporația la suprafața lacurilor în România

Susținere publică doctorat CICĂ V. Diana Roxana – Monitorizarea și evaluarea riscului asociat căderilor de grindină din sudul României

Susținere publică doctorat VĂRĂVĂRUC D. Daniela – Organizarea spațiului turistic în bazinul hidrografic superior al Văii Prahova

  • Facultatea de Geografie – Amf. Vintilă Mihăilescu- 08 Decembrie 2018 – 10:00

Susținee publică doctorat MUST[‘EA MIHAI – Investigarea fragmentării și conectivității peisajelor. Studiu de caz sectorul montan al Văii Prahovei între Sinaia și Predeal

Susținere publică doctorat KHAFAJA Ahmed Mays Sadkhan – The Assessment of Environmental Change and Sustainable Development Using GIS on Southern Iraq Marshes

Susținere publică doctorat SUDITU Silviu Marius – România și spațiul ex-sovietic. Aspecte geografice, geoeconomice și geopolitice

Susținere publică doctorat COCULESCU Amalia Maria – Județul Giurgiu: potențialul turistic antropic și direcții de valorificare

Susținere publică doctorat GĂINĂ Aurel – Hazarde și riscuri geomorfologice în bazinul hidrografic Bicaz

Susținere publică doctorat BRAȘOVEANU Livioara – Studiu morfodinamic al albiei râului Prahova în sectoarele montan și subcarpatic

Susținere publică doctorat ONȚEL Irina – Monitorizarea și evaluarea fenomenelor de uscăciune și secetă în Câmpia Olteniei 

Susținere publică doctorat MANOLACHE (TUDORACHE) A. ANDREEA VIOLETA – Variabilitatea regimului hidro-meteorologic în bazinul hidrografic al râului Trotuș

Susținere publică doctorat BĂRBĂRIE MANUELA RALUCA – Zona transfrontalieră Dobrogea de Sud-Cadrilater. Identitate, competitivitate, potențial turistic. Perspective de dezvoltare

Susținere publică doctorat MUSTĂȚEA MIHAI – Investigarea fragmentării și conectivității peisajelor. Studiu de caz sectorul montan al Văii Prahovei între Sinaia și Predeal

Susținere publică doctorat STOICA-FUCHS BENIAMIN – Aplicații SIG pentru analiza relației dintre morfodinamica actuală și infrastructura de transport. Studii de caz: Culoarul Timiș-Cerna

Susținere publică doctorat GIUȘCĂ MĂDĂLINA CRISTIANA – Simboluri, practici și destinații religioase în România postcomunistă. Dimensiuni socio-culturale și influențe în peisaj

Susținere publică doctorat BARBĂLATĂ (căs. ALB) A. LIGIA – Relația relief-activități turistice în Munții Baiului (Gârbova)

Susținere publică doctorat SIMION G. ADRIAN GABRIEL – Impactul presiunii economice asupra fondului forestier și managementul specific zonelor despădurite. Studiu de caz – Munții Apuseni

Susținere publică doctorat LIXĂNDRESCU GHEORGHE – Impactul socio-economic al transportului maritim. Studiu de caz: Portul Constanța

Susținere publică doctorat MITINCU I. CRISTINA GABRIELA – Evaluarea rolului planificării și reglementării de mediu pentru utilizarea soluțiilor verzi în orașele din România

Susținere publică doctorat CHIRIȚĂ D. CRISTINA – Reflectarea antropologiei social-culturale în geografia umană și geopolitică

Susținere publică doctorat CEPRAGA E. THEODOR – Reconfigurări ale geografiei rurale din România ca efect al reformelor agrare: sate, populație, țarini

Susținere publică doctorat MIHALCEA M. ANDREEA (căs. DRAGOMIR) – Analiza, modelarea și prognozarea viiturilor în bazine hidrografice mici. Studii de caz în România

Susținere publică doctorat TUDORACHE GEORGE STELIAN – Specificitatea operațională selectiv parametrică a unor stații meteorologice de pe teritoriul României

Susținere publică doctorat PALĂ S.D. DRAGOȘ IONUȚ – Punctele geostrategice de la Marea Neagră. Aspecte geografice și geopolitice

Susținere publică doctorat NĂSTASE T. IRINA IULIA – Investigarea peisajelor urbane prin evaluarea relației dintre expansiunea urbană și pădurile urbane

Susținere publică doctorat ȘERBAN (DUMITRESCU) ELENA IULIANA – Dinamica așezărilor umane din Subcarpații Vâlcii (sectorul Olteț-Otăsău) și impactul acesteia asupra mediului

Susținere publică doctorat OVREIU C. ADRIANA BIANCA – Masivul Cozia – studiu de geomorfologie aplicată

Susținere publică doctorat CIOBOTARU V. NICU – Bazinul hidrografic al râului Șușița. Studiu hidrogeografic

Susținere publică doctorat FLUERARU D. CRISTIAN ALEXANDRU – Posibilități de utilizare a datelor de observare a Pământului în țări cu economii în curs de dezvoltare

Susținere publică doctorat TOMA M. LIVIU IULIAN – Exploatarea fotogrammetrică a imaginilor aeriene și satelitare declasificate. Utilizarea datelor obținute în analiza geografică

Susținere publică a tezei de doctorat CALOTĂ I. ANA-MARIA – Reziliența pășunilor la schimbările în peisaj

Susținere publică doctorat MIU T. VIORICA IULIANA – Systematic conservation planning in Natura 2000 sites from Romania

Susținere publică doctorat CONCITĂ (POSTEA) C. MARIA – Bazinul hidrografic al Bârladului. Potențialul cultural turistic și valorificarea lui

Susținere publică doctorat DRAGOȘ I. DANIELA MIRELA – Biodiversitate prin design urban în București: rolul plantelor ornamentale în ecosidtemele proiectate. Corelații plante – avifaună

Susținere publică doctorat ILIE ANDREI LAURENȚIU – Analiza pretabilității reliefului pentru amenajarea și extinderea infrascturii de transport – studiu de caz: domeniul schiabil Vidra – Obârșia Lotrului

Susținere publică doctorat URIȚESCU G. BOGDAN – Diferențieri termince în aria metropolitană a Municipiului București

Susținere publică doctorat MOROȘANU C. GABRIELA ADINA – La dynamique hydro-sedimentaire du bassin de la riviere Jiu. Approche systemique et multiechelle

Susținere publică doctorat MACO A. BOGDAN ALEXANDRU – Modelarea atmosferică a transportului și dispersiei principalilor poluanți pe teritoriul României

Susținere publică doctorat ZĂINESCU G. IULUAN FLORIN – Fluvio-marine interactions and sediment dynamics in river mouth areas

Susținere publică doctorat GHEORGHE I. ANCA – MIHAELA (TOMA)- Axa Ploiești-Vălenii de Munte-Brașov. Axă de echilibru și dezvoltare teritorială

Susținere publică doctorat OLARIU A. BOGDAN – Metode de analiză a calității mediilor montane în ariile protejate. Studiu de caz: Parcul Natural Bucegi

Susținere publică doctorat RISTEA I. MĂDĂLINA-ELENA (POPA) – Variabilitatea morfodinamică a tipurilor de țărm de pe litoralul românesc al Mării Negre. Strategii de management durabil

Susținere publică doctorat POP P.M. IOAN MIHAI – Brown bear conservation in the Romanian Eastern Carpathians

Susținere publică doctorat MANOLACHE V. (TĂNASE) ILEANA – Estimarea și analiza scurgerii minime. Aplicații pe râuri din România

Susținere publică doctorat IONESCU C. RADU MARIAN – Whistleblowing as disaster risk reduction: managerial attitudes in Romania

Susținere publică doctorat LENDVAI (GLOD-LENDVAI) ANA-MARIA – Subsidențe actuale la nivelul Municipiului București cu studii de caz în managementul riscului seismic

Susținere publică doctorat PAȘCU G. MĂRIOARA – Analiza peisajului cultural: studiu de caz comunitățile săsești din județele Brașov și Sibiu

Susținere publică doctorat CÂRLAN T. IRINA – Monitorizarea vegetației din Municipiul București prin aplicații de teledetecție și spectroscopie

Susținere publică doctorat SECĂREANU V. GEORGE – Dezvoltarea inteligentă a ariilor rurale profund dezavantajate din România: studiu de caz județul Argeș

Susținere publică doctorat MANOLACHE G. ANNA – STELUȚA – The governance of NATURA 2000 sites in Romania. A social network perspective

Susținere publică doctorat Negreanu-Arboreanu Filip-Alexandru – România – Hub gazeifer regional. Aspecte geografice, economice și geopolitice

Susținere publică doctorat BOGDAN I. Sorina Mihaela – Metode de evaluare a serviciilor ecosistemelor. Aplicație: Bazinul superior al Râului Târgului Munții Iezer

Susținere publică doctorat VLAICU A. Marius – Evaluarea vulnerabilității acviferelor carstice la impactul proceselor naturale și antropice. Studiu de caz: Bazinul superior al văii Motru

Susținere publică doctorat CIUBOTARU Ana-Maria – Impactul defrișărilor asupra dinamicii structurale a economiilor locale din județul Suceava

Susținere publică doctorat TOMA DĂNILĂ-Dragoș – Riscul seismic al rețelelor de transport. Studiu de caz: Municipiul București

Susținere publică doctorat STOICESCU L. A. Ioana – Modelarea dinamicii peisajelor deschise pornind de la utilizarea terenului și schimbările climatice

Susținere publică doctorat STAN A. Florentina Iuliana – Evaporația la suprafața lacurilor în România

Susținere publică doctorat CICĂ V. Diana Roxana – Monitorizarea și evaluarea riscului asociat căderilor de grindină din sudul României

Susținere publică doctorat VĂRĂVĂRUC D. Daniela – Organizarea spațiului turistic în bazinul hidrografic superior al Văii Prahova

Susținere publică doctorat RADU (TOMA) Doina Elena – Dezvoltarea urbană integrată a Municipiului Ploiești în contextul politicii regionale europene

Susținere publică doctorat KHAFAJA Ahmed Mays Sadkhan – The Assessment of Environmental Change and Sustainable Development Using GIS on Southern Iraq Marshes

Susținere publică doctorat SUDITU Silviu Marius – România și spațiul ex-sovietic. Aspecte geografice, geoeconomice și geopolitice

Susținere publică doctorat COCULESCU Amalia Maria – Județul Giurgiu: potențialul turistic antropic și direcții de valorificare

Susținere publică doctorat GĂINĂ Aurel – Hazarde și riscuri geomorfologice în bazinul hidrografic Bicaz

Susținere publică doctorat BRAȘOVEANU Livioara – Studiu morfodinamic al albiei râului Prahova în sectoarele montan și subcarpatic

Susținere publică doctorat ONȚEL Irina – Monitorizarea și evaluarea fenomenelor de uscăciune și secetă în Câmpia Olteniei