Bibliotecă

Program general al bibliotecii:

  – Secţia Geografie

 
Sala de lectură
Centrul de împrumut
Eliberare permise
Luni, Marţi
8 00 – 19 00
9 00 – 17 00
9 00 – 15 00
  Miercuri
9 00 – 19 00
9 00 – 16 00
Joi
9 00 – 17 00
9 00 – 15 00
Vineri
9 00 – 14 00
9 00 – 13 00
Sâmbată
8 30 – 14 00
Închis
 

 – Secţia Geologie-Biblioteca este închisă

Catalogul on-line al bibliotecii se regăseşte în catalogul general al BCU ”Carol I” din Bucureşti: http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp sau pe site-ul BCU ”Carol I” la adresa: www.bcub.ro prin accesarea butonului Cataloage.

Consultaţi bazele de date ştiinţifice disponibile în Complexul BCU„Carol I” din Bucureşti prin proiectul ANELIS.

 Accesați literatura științifică și de cercetare prin consultarea bazelor de date periodice și cărți electronice disponibile prin intermediul AnelisPlus la adresa: www.aneliplus.ro sau de pe site-ul BCU ”Carol I” la adresa: www.bcub.ro.

 Pentru obţinerea unui permis de biblioteca sunt necesare:

 • carnetul de student vizat pe anul în curs;
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • taxa de înscriere sau viză;
 • plic şi două timbre poştale.

Structura bibliotecii:

 • 2 sali de lectură cu acces direct la colecţii (Secţia Geografie): 80 de locuri, 12.000 volume în acces direct;
 • 1 sală de lectură cu acces indirect (Sectia Geologie);
 • 2 centre de imprumut: 1 centru de imprumut informatizat (Secţia Geografie), 1 centru de imprumut cu activitate în regim tradiţional (Sectia Geologie).  

Servicii oferite de bibliotecă:

 • consultare cataloage (informatizate si tradiţionale) şi a bazelor de date româneşti şi străine la care BCU Carol I are abonament,  în scopul regăsirii, identificării şi localizarii informaţiilor şi documentelor;
 • asistenţă de specialitate, consultaţii de iniţiere pentru  regăsirea informaţiilor;
 • eliberare permis de bibliotecă;
 • consultare documente în sălile de lectură;
 • oferire documente pentru împrumut la domiciliu;
 • transmitere solicitări de împrumut naţional şi internaţional;
 • elaborare bibliografii la cerere;
 • scanare imagini, hărţi;
 • furnizare referinţe bibliografice prin e-mail, deziderate on-line;
 • informare lunară cadre didactice, cercetători, doctoranzi asupra publicaţiilor nou achiziţionate.

Alte informații:

 • Colecţii: 51.737 volume la 31.12.2015
 • Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

Contact:

Informatii referitoare la biblioteca și servicii oferite o puteţi contacta pe Dna. Ing. Anca Marina Calin la adresa:anca@univ.bcub.ro.