Conf.univ.dr.habil. Andreea-Loreta CERCLEUX


Conferențiar în Geografie umană

Conferențiar în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București,  Departamentul de Geografie Umană și Economică

Cercetător științific III în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT), Universitatea din București

Vice-editor: Analele Universității București: Geografie

Telefon: +4 021 305 38 30; +4 0724 198 321

E-mail: loretacepoiu@yahoo.com ; loreta.cercleux@geo.unibuc.ro

Curriculum Vitae


Pregătire profesională


 • 2017 – Conducător de doctorat în domeniul Geografie (română, franceză, engleză)
 • 2008 – Doctor în Geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
 • 2003 – Diplomă de Studii Aprofundate/Master – Istorie, Geografie, Științe Juridice; Laboratorul de Geografie Umană şi Socială, Facultatea de Geografie, Universitatea din Angers (Franța)
 • 2002 – Diplomă de Licență în Geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Activitate didactică


 • Etică și comunicare interculturală
 • Geografie culturală
 • Geografie urbană
 • Geografie economică
 • Geografie umană generală

Domenii de cercetare


 • Restructurarea urbană
 • Dezindustrializarea și terțiarizarea
 • Patrimoniul construit
 • Disparități teritoriale

Selecție publicații recente


Cărți

 • Cercleux Andreea-Loreta (2016), Dinamica spațiului urban, Editura Universitară, București, 152 p., ISBN 978-606-28-0442-8.
 • Cercleux Andreea-Loreta (2015), Etică și comunicare interculturală cu aplicații în turism, Editura Universitară, București, 188 p., ISBN 978-606-28-0312-4.
 • Cepoiu Andreea-Loreta (2009), Rolul activităților industriale în dezvoltarea așezărilor din spațiul metropolitan al Bucureștilor, Editura Universitară, București, 290 p., ISBN 978-973-749-562-4.

Ghid de practică

 • Cercleux Andreea-Loreta, Bogan Elena (2015), Ghid aplicaţie practică. Bucureşti şi zona periurbană, Ediția a II-a, actualizată și completată, Ed. Universitară, București, 93 p., ISBN 978-606-28-0193-9.

Articole și proceedings-uri ISI

 • Cercleux Andreea-Loreta, Peptenatu D., Merciu Florentina-Cristina (2015), Structural dynamics of tertiary activities in industrial parks in Bucharest, Romania, Acta geographica Slovenica, vol. 55, no. 2, pp. 271-281.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina, Merciu G.-L. (2015), A model of development strategy encompassing creative industries to reduce visual pollution – Case study: Strada Franceză, Bucharest’s old city, ECOSMART International Conference – Environment at a CrossrOards: SMART approaches for a sustainable future, Procedia Environmental Sciences 32 (2016), pp. 404-411.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina, Merciu G.-L. (2012), Models of technical and industrial heritage reuse in Romania, Procedia Environmental Sciences, vol. 14/2012, 2011, International Conference of Environment-Landscape-European Identity, pp. 216-225.

Articole BDI

 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina, Peptenatu D. (2014), Conversion of water towers – an instrument for conserving heritage assets, Urbanism. Arhitectură. Construcții, vol. 5, nr. 2/2014, pp. 3-20, ISSN 2069-0509.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina, Merciu G.-L. (2014), Les hôtels de patrimoine de Bucarest : entre conservation, transformation et démolition, Analele Universității București – Geografie, Anul LXIII/2014, Editura Universității din București, pp. 119-134, ISSN 1013-4115.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina (2013), Effects of Metropolitan Economic Reorganization in the Bucharest-Ilfov and Southern Muntenia Development Regions, Analele Universității din Oradea – Seria Geografie, Tom XXIII, nr. 2/2013, pp. 308-320, ISSN 1454-2749.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina, Merciu G.-L. (2011), Successive conversions of Bucharest heritage buildings and buildings eligible for patrimony inclusion and tourism entrepreneurship, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IV no.1, vol. 7, Editura Universității din Oradea, pp. 51-62, ISSN 2065-0817, E-ISSN 2065-1198.
 • Cercleux Andreea Loreta, Peptenatu D., Merciu Cristina, Drăghici C., Pintilii R. (2011), Ecomuseums, a new form of revitalization of spaces and their role in territorial management policies, The Annals of Valahia University of Târgovişte, Geographical Series, Tome 11/2011, pp.151-161, ISSN 1582-6198.

Alte articole

 • Cercleux Andreea-Loreta, Tălângă C. (2014), Patrimoniul maritim de pe coasta atlantică a Franței – diversitate în organizare și modalități de valorificare, Analele Asociației Profesionale a Geografilor din România, Editura Universitară, vol. V, nr. 5. pp. 99-106, ISSN 2069-4881.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Bogan Elena (2011), Zona periurbană a Bucureștiului – aplicație practică a studenților geografi, Geograful – Revistă de informare, analiză, cultură și opinie geografică, anul III, nr. 1-2 ianuarie-iunie 2011, Editura Universitară, pp. 91-93, ISSN 2067-4090.
 • Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florentina-Cristina (2010), Patrimoniul tehnic și industrial din România. Valorificare, riscuri și perspective de dezvoltare, Analele Asociației Profesionale a Geografilor din România, volum I, nr. 1, APGR, Editura Universitară, pp. 45-54, ISSN 2069-4881.