Doctoranzi

Nr.crt.Conducător de doctoratNume şi prenume Student-doctorandAnul înmatriculăriiTitlul tezei
1ARMAȘ IULIANANILCA GH. MARA IOANA2016Evaluarea spatiala a eroziunii solului in bazinul V. Prahovei
2 SCĂUNAȘ (BADIU) N. SOFIA2016Evaluarea posibilitatilor prin analize spatiale (LIDAR si informatice GIS) pentru transformarea orasului Bucuresti intr-un oras organic
3BANDOC GEORGETAANTONESCU N. MARINA AURELIA2019Analiza caracteristicilor de mediu ca factor de influență în adaptarea clădirilor sustenabile și eficiente energetic, în contextul schimbărilor climatice
4 TĂNASE T. VIOREL2019Surse regenerabile de energie, evaluarea potențialului energetic al valurilor în sudul litoralului românesc
5RADU N. MARIA ALEXANDRA2017Analiza sistemică a dinamicii ciclurilor fenologice de vegetație în regiunea extracarpatică a României.
6ȚIȚINEANU C. IRIS ELENA2017Contribuții la cunoațterea caracteristicilor fizice ale atmosferei libere si ale stratului limită atmosferic.
7LUCA D. EDUARD2016Analiza caracteristicilor valurilor de vant din bazinul Marii Negre prin modelarea numerica a datelor obtinute prin teledetectie
8IORDACHE T. GABRIEL2015Evaluarea schimbărilor hridromorfologice actuale din albia Brațului Dunărea, în aval de Ostrovul Turcescu, în vederea stabilirii unor soluții pentru combaterea efectelor lor negative
9BRAGHINĂ CRISTIANBARBU (CLEIANU) T. ROXANA MIHAELA2019Orașul Corabia. Caracterizare geografică
10 BĂRBĂRIE C. MANUELA RALUCA2019Zona transforontalieră Dobrogea de Sud – Cadrilater. Identitate, competivitate, potențial turistic. Perspective de dezvoltare.
11 BRATU F. C. DARIA PETRUȚA 2019Dinamica socio-economică a municipiului Sighișoara și a zonei de influență
12 PETRE M. FLORIN BOGDAN 2018Evoluția socio – economică a primului inel de așezări umane din jurul Municipiului București după anul 1990 .
13CEPRAGA E. THEODOR 2017Impactul reformelor agrare asupra comunităților și peisajelor rurale din România.
14COPĂCENARU C. OLIMPIA2017Fragmentarea și defragmentarea modului de utilizare a terenurilor agricole- mecanisme,forme și consecințe pentru dezvoltarea locală în România
15FILIPOAIA C. CRISTINA IOLANDA2017Potențialul turistic antropic al Municipiului Bacău și valorificarea lui.
16CERCLEUX LORETA ANDREEAPOPA V. MĂDĂLINA LĂCRĂMIOARA 2018Patrimoniul industrial ca element de planificare spațială în gruparea urbană Galați – Brăila.
17COMĂNESCU LAURAANGHELIN G. GEORGIANA2019Analiza distribuției sedimentelor în suspensie în sistemul Delta Dunării – Marea Neagră pe baza imaginilor satelitare
18 MIHAI Ș. NICOLETA2019Dinamica râului Slănic (Buzău) și relația cu factorul antropic
19 PĂUNESCU C. GEORGE COSMIN2018Evaluarea componentelor mediului geografic pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier .Studiu de caz:Sectorul de autostradă Tg.Secuiresc – Onești.
20 DOBRE I. ROXANA IOANA2017Relația dintre relief și activitățile turistice în Munții Făgăraș sectorul dintre vârfurile Negoiu și Moldoveanu.
21 FLORESCU GH. SEBASTIAN VICTORIAN2017Potențialul geoturistic al versantului sudic al Munților Făgăraș.
22 BARBĂLATĂ C. LIGIA2016Relatia relief – turism in Muntii. Baiului
23 IAMANDEI N. IOANA MIHAELA2016Relatia relief – activitati turistice in Podisul Mehedinti
24 MAROLA Ș. DIANA ALEXANDRA2016Evaluarea vulnerabilitatii asezarilor si a mediului la inundatii. Studiu de caz: Cursul inferior al raului Siret (Cosmesti-Galati)
25 NEDELCU S. MIHAI CLAUDIU2016Pretabilitatea reliefului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe valea Oltului in sectorul montan
26DIACONU DANIEL CONSTANTINPOPA C.P. MIHNEA CRISTIAN 2018Amenajarea luncii inferioare a Dunării pe sectorul Calafat – Călărași în scopul atenuării undelor de viitură și regenerări ecologice.
27DRĂGHICI CRISTIAN SIMION GH.F. ALINA MIHAELA2019Proiectarea modelului de optim în planificarea infrastructurilor verzi din sistemul teritorial emergent București
28 JOIȚA(CRETU) GH. OANA LENA 2018Rolul turismului în dezvoltarea economică integrată a regiunii de dezvoltare sud – est.
29 TUFĂNOIU V. IONUȚ 2018Geoturismul în zona carpatică și subcarpatică a județului Vrancea .
30DUMITRACHE LILIANABÎȚĂ P. CLAUDIU2019Analiza disfuncționalităților în zona periurbană a municipiului București
31 BUCUR I. DANIEL2019Dinamica sănătății și serviciilor sanitare din județul Călărași
32ZAHARIA C.G.FLORIN ALEXANDRU 2018Rolul sistemului de transport în evaluarea accesabilității spațio temporale la serviciile de sănătate în Municipiul București.
33POPESCU A. DAN2017Particularități ale stilului de viață și comportamente de risc pentru sănătatea populației tinere din Municipiul București.
34GIUȘCA C. MĂDĂLINA CRISTIANA2016Comercializarea spiritualitatii in societatea de consum. Studiu de caz – Romania
35POPA (CIMBRU) V. DANIELA GABRIELA2015Vulnerabilități socio-teritoriale în Bazinul hidrografic al râului Taslău
36 GACIU  I.  ANDREEA IONELA (PENE)2014Dinamica sanatatii si serviciilor sanitare in judetul Teleorman
37ERDELI GEORGEISTRATE (DIACONU) V. MIHAELA2015Potențialul turistic ecumenic în zona Arhiepiscopiei Dunării de Jos
38GIOSAN   LIVIUANDRESCU N. DUMITRU2019Morfodinamica platformei continentale din stectorul vestic al Mării Negre
39GRECU FLOAREVLADU I. MIHAI BOGDAN2019Bazinul hidrografic Bahna – Studiu de geomorfologie
40 PĂUN(NACU) C.I.DANA ELENA 2018Relieful de câmpie și valorificarea turistică.Aplicații la Câmpia Romanați.
41 COZMIUC D.CARMEN CAMELIA (RADULESCU)2014Geositurile din podișul Doborgei de Sud
42IANOŞ IOANPERCIC (STANESCU)C.GABRIELA 2018Actualitatea contribuției lui Simion Mehedinți la dezvoltarea teoriei geografice .
43 ANTONESCU M. RALUCA MIRELA2017Dezvoltarea regională inegală – instrument al atenuarii disparităților.Studiu de caz:regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia
44RĂILEANU I. VALENTINA2016Impactul economiei sociale informale asupra gradului de ocupare a populatiei active din judetul Buzau
45SELA Ș. FLORENTINA2016Dinamica orasului Sulina. Revitalizare prin planificare teritoriala inteligenta
46MARIN P. EUGENIA2015Continuități și discontinuități în dinamica social-economică a comunităților umane din Delta Dunării
47IONICĂ  GH.  CRISTIAN EMIL2014Estimarea pierderilor de teren arabil prin utilizarea GIS și impactul acestora asupra dezvoltarii rurale
48 VLĂDEANU D. MARIA GIANINA2013Dezvoltarea locala si interlocala intr-un spatiu disputat: interferenta zonelor de influenta a oraselor Targoviste si Ploiesti
49IOJĂ CRISTIANSLAVE C. ANDREEA RALUCA2019Evaluarea potențialului de utilizare a planificării colaborative în promovarea dezvoltării durabile în România
50 POPA G. ANA MARIA 2018Metode de evaluare a durabilității orașelor din România.
51KUDOR Ș. ȘTEFAN GEORGE2017Evaluarea conflictelor de mediu în siturile natura 2000 din România.
52MITINCU I. CRISTINA GABRIELA2017Evaluarea rolului soluțiilor verzi pentru creșterea sustenabilității și rezilienței orașelor din România.
53 PÂNZARU C. MARIANA DIANA RODICA2017Evaluarea potențialului de aplicare al soluțiilor verzi în orașelor din România.
54IONAC NICOLETAȘAMȘODAN M.V. CĂTĂLIN VASILE2019Managementul situațiilor de urgență în cazul incendiilor de pădurte, pe fondul unor fenomene meteo-climatice de risc din România
55 LUPEI V. DORIN THEODOR2018Adaptabilitatea sistemelor naturale și antropice din perimetrul turistic al orașului Sinaia la variațiile climatice din perioada 1987 – 2018.
56GIURGIU T. DIANA ALEXANDRA2017Valuri de cădură pe teritoriul României.
57MANOLACHE (TUDORACHE) A. ANDREEA VIOLETA2017Variabilitatea regimului hidro-meteorologic al râului Prut pe aliniamentul graniței de est al României.
58MIREA A. ADRIAN2017Dinamica regimului pluviometric din Oltenia în contextul schimbărilor climatice .
59TUDORACHE I. GEORGE STELIAN2015Specificitatea operațională selectiv parametrică a unor stații meteorologice de pe teritoriul României
60MATEI ELENA CĂLIN C.I. ALEXANDRU COSMIN2019Analiza dezvoltării durabile prin ecoturism a ariilor naturale protejate corespunzătoare categoriilor II și V IUCN din Carpații Meridionali
61 NICOLAIE M. DANIELA 2018Geniile din România ca element pivotal al dezvoltării durabile a turismului cultural.
62 TRUȚESCU N. MARIUS NICOLAE2018Dezvoltarea turismului durabil în Subcarpații Olteniei.
63MIHAI BOGDANGAURĂ G.GABRIEL GEORGE2018Aplicații integrate de SIG, teledetecție și cartografie digitală pentru analiza acoperirii/utilizării terenurilor în arealele cu nisipuri din Câmpia Olteniei.
64 COJOCARU V. TEODOR DANIEL2017Depresiunea Vrancei. Analiza integrată a morfodinamicii și impactului antropic
65STAN C. ANDREI ALEXANDRU2017Analiza detecției schimbărilor în sectoarele agricole irigate din Câmpia Bărăganului și Podișul Dobrogei.
66STOICA-FUCHS M. BENIAMIN2016Aplicatii de GIS si teledetectie pentru analiza relatiei dintre morfodinamica actuala si infrastructura de transport. Studii de caz in culoarul Timis- Cerna
67TOMA M. LIVIU IULIAN2015Explorarea fotogrametrică a imaginilor aeriene și satelitare declasificate. Utilizarea datelor obținute în analize geografice
68NEDELEA ALEXANDRUDEDIU N. FLORINA2019Dinamica fitoplanctonului în bazinul vestic al Mării Negre și implinații asupra ecosistemului marin
69 EPURE I. PETRICĂ DĂNUȚ2019Metode de cercetare și analiză în domeniul managementului inundațiilor
70LAZĂR D. ANDI MIHAI2019Identificarea și analiza degradării terenurilor prin tehnici de observare a Pământului și SIG. Studiu de caz: Cămpia Bărăganului de Sud
71DRĂGHICI V. ALEXANDRU TRAIAN 2018Condiționalități geomorfologice pentru construcția autostrăzii Tg.Mureș – Iași. Studiu de caz tronsonul Ditrău – Tg. Neamț.
72CRĂCIUN I. IOAN ALEXANDRU 2018Analiza evoluției spațiale multidecale a terenurilor defrișate în județele Brașov și Prahova.
73ȘERBAN D.IOAN DANIEL2017Analiza apelor de suprafață pe baza imaginilor satelitare în zona costieră a României.
74ZOICAN N. CAMELIA2017Studiu de geomorfologie aplicată în Depresiunea Câmpulung Muscel.
75BĂRSOIANU M. IULIAN ANDREI2016Bazinul hidrografic al Baiasului. Studiu de geomorfologie aplicata
76MUSCALU D. IOANA MONICA2016Studiu degradarilor de teren din bazinul hidrografic Izvorul Muntelui
77OVREIU C. ADRIANA BIANCA2016Masivul Cozia Studiu de geomorfologie aplicata
78FLUERARU D. CRISTIAN ALEXANDRU2015Posibilități de utilizare a datelor de observare a Pământului în țările cu economii în curs de dezvoltare
79ȘERBAN (DUMITRESCU) I. ELENA IULIANA2015Dinamica așezărilor umane din zona Subcarpatică situată între râurile Otăsău și Olteț și impactul asupra mediului
80NEGUŢ SILVIUTUCĂ M. MARIAN VIRGIL 2018Marea Neagră – hub petrolier și gazeifer.
81 CHIRIȚĂ D. CONSTANȚA 2018Interculturalitatea în procesul migrațional contemporan. Geopolitica migrației în contextul globalizării.
82GHEORGHE(NEGREA) C.   RUXANDRA 2018Extinderea Uniunii Europene, considerații geografice, geopolitice și economice.
83NAE.M.G.CLARA 2018Despațializarea proceselor teritoriale. Mediul online, o nouă dimensiune geopolitică.
84NEGREA L. RADU 2018Marea Neagră în contextul UE ȘI NATO – Considerații geografice și geopolitice.
85PETRE (RĂȘINEANU) E. CORINA MIHAELA2017Potențialul turistic pentru patrimoniul mondial natural și cultural UNESCO
86PALĂ S.D. DRAGOȘ IONUȚ2015Punctele geostrategice de la Marea Neagră. Aspecte geografice și geopolitice
87PĂTRU – STUPARIU  GEORGETA ILEANAMUSTĂȚEA V. MIHAI 2018Investigarea fragmentării și conectivității peisajelor .Studiu de caz sectorul montan al Văii Prahovei între Sinaia și Predeal .
88 CALOTĂ I. ANA MARIA2016Rezilienta pasunilor la schimbarile in peisaj
89PLEȘOIANU N. ALIN IONUȚ2016Metode si tehnici cantitative utilizate in detectarea patternurilor peisagistice
90NĂSTASE  T.  IRINA IULIA2014Investigarea peisajelor urbane prin evaluarea relației dintre expansiunea urbană și pădurile urbane
91PEPTENATU RADU DANIELPOPESCU C. CRISTINA VALERIA2019Dimensiunea spațială a pieței farmaceutice din România
92 NEDELCU G. IULIA DANIELA 2018Dimensiunea spațială a repartiției cancerului în România .
93BUCURICĂ M. TONIA STELUȚA2017Dinamica structurală a sistemelor teritoriale emergente orașului Ploiești
94DÎRLOAGĂ (VELEA) I. FLORINA SIMONA2017Dinamica profilului antreprenorial în regiunea de dezvoltare S V Olteniei
95GRECU C. ALEXANDRA2017Dinamica structurală a profilului economic în stațiunile turistice din România
96GRUIA N. ANDREEA KARINA2017Dinamica spațială a economiilor creative în România
97IONESCU (ALEXANDRU) T. MIHAELA FLORINA2017Dinamica profilului antreprenorial în regiunea de dezvoltare SE
98SIMION G. ANDREI GABRIEL2017Impactul presiunii economice asupra fondului forestier și managementul teritorialspecific zonelor despădurite.Studiu de caz – Munțiim Apuseni.
99PINTILII RADU DANIELVOICU E. ALEXANDRU GABRIEL 2018Perspectivele dezvoltării cicloturismului în România și impactul acestiua asupra economiilor locale.
100ROZYLOWICZ LAURENȚIUMIU T. VIORICA IULIANA2015Planificarea sistemică a conservării în siturile Natura 2000 din România
101STROE-VESPREMEANU ALFREDCOVĂTARU I. CRISTINA IOANA2019Analiza distribuției spațiale a așezărilor din perioada Neo-Eneolitică din Muntenia și Dobrogea și a favorabilității mediului geografic. Integrarea aplicațiilor GIS și analizelor de paleomediu în geoarheologie
102 DOBRE I. MIHAELA ELENA2019Schimbările de peisaj din Lunca Dunării (sectorul Argeș – Mostiștea) și impactul asupra așezărilor istorice din Neolitic și până în perioada modernă
103PĂTRULESCU (TOMA) M. ALINA MARIA 2018Istoria glacierii și deglacierii Masivului Bucegi
104PÎRVAN GH. MARIUS VIOREL 2017Modele evolutive ale coastelor deltaice și adaptarile recente la criza modernă a sedimentelor și creșterea nivelului mărilor.
105PUTICI I. MARIA DANIELA2016Istoria glacierii si deglacierii masivului Fagaras
106ȚUȚUIANU B.I. LAURENȚIU FLORIN2016Reconstituirea paleoclimatului din Holocen pe coasta de nord-est a marii Negre
107CROITORU G. LILIANA GEORGETA2015Evoluția holocenă a luncii Dunării în sectorul Giurgiu-Delta Dunării (Ceatalul Ismaic)
108TĂLÂNGĂ CRISTIANCOMAN G. MIHAELA ANDREEA2019Dezvoltarea rezidențială în ruralul metropolitan. Aplicații pentru județul Ilfov
109 BAZAC D. DUMITRU TITUS FELIX2018Parcul Carol I în contextul parcurilor bucureștene din perspectiva istorico – geografică.
110GURĂU M. MIHAELA CĂTĂLINA 2018Orașele mici din județul Prahova .Dinamica teritorială și funcțională
111LIXĂNDRESCU G. GHEORGHE2017Impactul social – economic al transportului maritim .Studiu de caz – Portul Constanța
112TĂNASE (TENTIȘ-TĂNASE) F. MARINA MARIANA2017Dinamica sistemului de transport pe axa Ploiești – București – Giurgiu.Impact socio-economic .
113GRIGORE M. IONUȚ ALIN2016Organizarea si dezvoltarea turismului in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia
114TENTIȘ G. MIHAI2016Model de sistem digital integrat pentru gestiunea activitatilor agricole
115MAZILU M. MINODORA2015Valea Arieșului – Potențialul turistic și valorificarea sa
116ANGHELE  I.  IONUȚ2014Impactul sistemului de transport feroviar asupra dezvoltarii regionale si locale
117ZAHARIA LILIANACHELU G. MARIA ALEXANDRA 2018Monitorizarea fenomenului de secetă și impactul acesteia în bazinul hidrografic al râului Argeș în contextul schimbărilor climatice
118 MERLUȘCĂ (LUPU) C. IULIA NICOLETA2017Evaluarea stării hidromorfologice a râurilor.Aplicații în România.
119MIHALCEA M. ANDREEA2016Analiza, modelarea si prognozarea viiturilor in bazine hidrografice mici. Studii de caz in Romania
120CIOBOTARU V.  NICU2014Bazinul hidrografic al râului mSușița. Studiu hidrogeografic