Doctorat European

 • Pasii pentru inscrierea la Doctoratul European:
  1. Cererea tip (Anexa 1)  se completează de către studentul-doctorand și este avizata de către conducătorul de doctorat. Ruta poate fi avuta în vedere atât de doctoranzii care urmează doctoratul doar la UB, cât și de cei care au un acord de co-tutela cu o alta universitate. Luna aceasta se spera a fi aprobat acordul de co-tutela la nivel de studii de doctorat de către Steering Committee al CIVIS.
   
  2. Cererea semnata se depune la Registratura UB de unde va ajunge la Biroul Doctorat și la CSUD.
   
  3. In implementarea parcursului de Doctor Europeus trebuie avute în vedere elementele obligatorii prezentate în procedura; in particular raportul/rapoartele de mobilitate (Anexa 2) care vor fi  piese importante la dosarul depus în vederea susținerii publice, precum și la rapoartele finale a doi referenți de la Universități/Institute de cercetare din UE, de prestigiu (raportori externi). 
   
  !!! Ruta doctoratului european se referă la Statele membre ale UE (deci UK nu mai poate fi avuta în vedere pentru aceasta ruta, dar ramâne un potențial partener pentru co-tutele obișnuite). De asemenea, în condițiile pandemiei de coronavirus a fost aprobată o completare la Hotărârea privind Doctorul European (anexata), având în vedere ca este posibila o reglementare similara și anul viitor.