Prof. univ. dr. habil. Georgeta BANDOC

Profesor în Departamentul Mateorologie şi Hidrologie

Director Centrul de Cercetări Costiere pentru Protecţia Mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, www.cccpm.unibuc.ro

Tel: +40 21 3053840

E-mail: bandoc@geo.unibuc.ro

 Curriculum Vitae


Pregătire profesională


  • 2015, Îndrumător doctorat în domeniul Geografie, teză abilitare: Theoretical and methodological framework for interdisciplinary approaches in geography, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
  • 2005, Doctorat în Geografie, teză: Potenţialul eolian al litoralului românesc al Mării Negre, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
  • 1996, Diplomă de studii aprofundate în Geografie, specializarea Climatologie Aplicată şi Protecţia Mediului Aerian, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
  • 1995, Diplomă de licenţă în Geografie, specializarea Cercetarea Mediului Înconjurător, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti

Activitate didactică


• Analiza sistemică a mediului

• Geografia resurselor energetice marine

• Interacţiunea ocean – atmosferă

• Protecţia mediului

• Resurse şi energii ale mediului

• Surse regenerabile de energie şi dezvoltarea durabilă

• Politici europene în domeniul transportuilor şi energiei

Domenii de cercetare


• Resurse regenerabile de energie

• Modelarea sistemelor geografice dinamice

• Interacţiunea ocean – atmosferă

• Schimbări climatice

Selecție publicații recente


• Prăvălie R.,Patriche C., Bandoc G., 2019.Spatial assessment of solar energy potential at global scale. A geographical approach.Journal of Cleaner Production, 209:692-721, (Q1 Web of Sciences)

• Prăvălie R., Piticar A., Roşca B., Sfîcă L., Bandoc G., Tişcovschi A., Patriche C., 2019. Spatio-temporal changes of the climatic water balance in Romania as a response to precipitation and reference evapotranspiration trends during 1961–2013. Catena, 172:295-312(Q1 Web of Sciences)

Bandoc G., Prăvălie R., Patriche C., Degeratu M., 2018. Spatial assessment of wind power potential at global scale. A geographical approach. Journal of Cleaner Production, 200:1065-1086, (Q1 Web of Sciences)

• Prăvălie R., Bandoc G., 2018. Nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary environmental implications. Journal of Environmental Management, 209: 81–92 (Q1 Web of Sciences)

Bandoc G., Prăvălie R., Patriche C., Dragomir E., Tomescu M., 2018. Response of phenological events to climate warming in the southern and south-eastern regions of Romania. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 32: 1113–1129, (Q1 Web of Sciences)

• Prăvălie R., Patriche C., Bandoc G., 2017. Quantification of land degradation sensitivity areas in Southern and Central Southeastern Europe. New results based on improving DISMED methodology with new climate data. Catena, 158: 309–320, (Q1 Web of Sciences)

• Prăvălie R., Săvulescu I., Patriche C., Dumitraşcu M., Bandoc G., 2017. Spatial assessment of land degradation sensitive areas in southwestern Romania using modified MEDALUS method. Catena, 153: 114–130, (Q1 Web of Sciences)

• Prăvălie R., Bandoc G., Patriche C.V., Tomescu M., 2017. Spatio-temporal trends of mean air temperature during 1961–2009 and impacts on crop (maize) yields in the most important agricultural region of Romania. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 31: 1923–1939, (Q1 Web of Sciences)

Carţi/capitole (selecţie)

Bandoc G., 2005. Potenţialul eolian al litoralului românesc al Mării Negre. Editura Matrix Rom, 254 pagini, Bucureşti

Bandoc G., Degeratu, M., 2007. Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea energiei mecanice nepoluante. Utilizarea energiei vântului. Editura Matrix Rom, Bucureşti

• Degeratu, M., Bandoc G., 2007. Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea energiei mecanice nepoluante. Utilizarea energiei valurilor. Editura Matrix Rom, Bucureşti

• Florescu, A.M.S., Bandoc G., Degeratu, M., 2011. Funcţionarea unui locuinţe unifamiliale cu ajutorul energie solare. Coordonator arh. A.M. Dabija, Peisaj-Arhitectură-Tehnologie-Ambient, Ed. Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti

Bandoc G., Chapter 12, 2012. Estimation of the Annual and Interannual Variation of Potential Evapotranspiration, pp. 251-272,In book: Evapotranspiration – Remote Sensing and Modeling,book edited by Ayse Irmak, DOI: 10.5772/18569

Bandoc G., 2013. Geografia resurselor energetice marine. Editura Matrix Rom, Bucureşti

• MineaG., Bandoc G.., Neculau, G., 2016. Seasonal statistical variability of precipitations in DOBRUDJA, pp.1-16. In book:  Extreme Weather and Impacts of Climate Change on Water Resources in the Dobrogea Region, published by IGI Global, DOI: 0.4018/978-1-4666-8438-6.ch001