Home

Bine ați venit pe site-ul Școlii Doctorale “Simion Mehedinți-Natură și Dezvoltare Durabilă”

Școala Doctorală „Simion Mehedinți – Natură și Dezvoltare Durabilă” asigură în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București, calitatea pregătirii tinerilor pentru cercetare la cel mai înalt nivel internațional.

Facultatea de Geografie a Universității din București organizează studii doctorale și postdoctorale în domeniul Geografiei fizice, Geografiei umane și a Geografiei regionale. Totodată, prin structura programului doctoral îi încurajăm pe tinerii cercetări să privească dincolo de limitele disciplinelor lor, șă-și împărtășească cunoștințele și să-și lărgească continuu orizontul de cunoaștere în domenii conexe, prin implicarea lor în programe interdisciplinare de cercetare. Cercetările doctorale se realizează utilizând infrastructura centrelor de cercetare (vezi Link-uri utile) și din cadrul celor două stațiuni ale Facultății de Geografie  (Stațiunea Geografică Orșova și Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântu Gheorghe).

Limba română este principala limbă de studiu în cadrul programului doctoral, însă există posibilitatea de conducere a lucrării de doctorat într-o limbă de circulație internațională, precum: engleză, franceză sau germană (vezi Profesori).

Dreptul de a studia în cadrul programului doctoral oferit de Facultatea de Geografie, Universitatea din București, poate fi obținut prin procedura de admitere, care se organizează o dată pe an (a se vedea procedura de admitere pentru studenții naționali și cetățenii din statele membre UE). Pentru etnicii romani de pretutindeni, regulamentul  este disponibil aici. Procedura de admitere pentru cetățenii din statele non-UE poate fi citită  aici. Universitatea alocă fonduri pentru programe de doctorat; numărul de burse de doctorat este anunțat în fiecare an și afișat în rubrica Admitere.