Înscriere în anul universitar

Anul universitar 2020-2021

  • Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anul I:

           – anunț – înscriere în anul universitar 2020-2021

           – fișă de înscriere anuală

           – cerere comisie de îndrumare

           – planul de pregătire individuală

           – raport lunar de activitate

           – contract de studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu frecvență cu bursă

          – contract de studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu frecvență fără bursă

 

  • Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anii II și III:

           – anunț – înscriere în anul universitar 2020-2021

           – fișă de înscriere anuală

           – raport lunar de activitate