Înscriere în anul universitar

Anul universitar 2023-2024

  • Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anul I:

           – anunț – înscriere în anul universitar 2022-2023

           – fișă de înscriere anuală

           – cerere comisie de îndrumare

           – planul de pregătire individuală

           – raport lunar de activitate

 

  •   Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anii II și III:

           – fișă de înscriere anuală