Prof.univ.dr. Cristian BRAGHINĂ

Profesor în Geografie Umană

Departament Geografie Umană și Economică

Membru fondator: Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

E-mail: cristibraghina@yahoo.com

Curriculum Vitae

Pregătire profesională

 • 1979, Diplomă de licență în Geografie, Facultatea de Geologie-Geografie, Universitatea din București
 • 2000, Doctorat în Geografie, Universitatea din București
 • 2007, Conducător de doctorat în domeniul Geografie, 14 absolvenți cu titlul de doctor (2018)

Activitate didactică

 • Geografie economică
 • Geografia resurselor naturale
 • Economie teritorială
 • Geografia activităților de servicii

Domenii de cercetare

 • Relația urban-rural
 • Sociologie si demografie
 • Activitățile industriale și dezvoltarea teritorială
 • Influena proceselor de privatizare în economia tertorială

Selecție publicații recente

 • BRAGHINĂ C., OPREA Monica-Adriana, OPREA Răzvan (2014), Land Use in the Sub-Carpathian Area of the Cricovul Sărat Basin. Assessment of the Environmental Impact, Journal of Settlements and Spatial Planning, http://jssp.reviste.ubbcluj.ro, Special Issue No. 3, ISSN (Print): 2069-3419
 • STOICA Ilinca Valentina, TĂLÂNGĂ C., BRAGHINĂ C., ZAMFIR Daniela (2012), Environmental degradation due to anthropic actions. Case study: Saratel drainage basin (Romania), în Ramos Rodrigues R.A., Straupe I., Panagopoulos T. (2012), Recent research in environment, energy systems and sustainability. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’12), WSEAS Press, University of Algarve, Portugal, pp. 238-242.
 • Braghina C., Merciu Cristina; Peptenatu D., Dobre R., Ianoș I., (2012), Environment Management in the Minning Areas Functionally Restructred. Case Studyt- the Petrosani Depression, România, Journal of Envirnomental Protection and Ecology, vol 12, no. 4, pg 2394, Greece
 •  

Cărți/capitole (selecție)

 • IANOȘ I., STOIAN Daniela, SAGHIN Irina, TĂLÂNGĂ C., MERCIU Florentina-Cristina, ZAMFIR Daniela, VĂIDIANU Natașa, SCHVAB A., CERCLEUX Andreea-Loreta, PINTILII R.D., PASCARIU G., IOJA C., BRAGHINĂ C., STOICA Ilinca-Valentina, PEPTENATU D., DRĂGHICI C. (2014), București și zona sa metropolitană. Privire comparativă cu Sofia și Atena / Bucharest and its metropolitan area. A comparative view with Sofia and Athens, Espon Programme GROSEE / Growth Poles in South-East Europe, Edit.Universitară, București, 63 p.
 • BRAGHINĂ C. (2015), Dezvoltare economică sustenabilă, Editura Universitară,44 p., ISBN978-606-28-0351-3