Prof.univ.dr. Elena MATEI


 

 Profesor în Geografie Umană

Director al Centrului de cercetare: Research Centre for Regional Environmental, Tourism and Sustainable Development

Membru/președinte al S4C.

Curriculum Vitae

 


Pregătire profesională


 • 1983, Diplomă în Geografie, Specializarea Geografie-Lb. Engleză
 • 2000, Doctor în Geografie (Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geografie)
 • 2017-2018, Îndrumător doctorate în domeniul Geografie (română, engleză)

 

Activitate didactică


 • Turism şi dezvoltare durabilă
 • Ecoturism
 • Dezvoltare durabilă și politici de mediu in UE
 • Ecologia serviciilor turistice
 • Geografia habitatului uman
 • Probleme economice globale şi dezvoltarea durabilă
 • Geografia așezărilor umane
 • Didactica geografiei

 

Domenii de cercetare


 • Geografia turismului
 • Turism și dezvoltare durabilă
 • Geografia așezărilor umane
 • Abordări interdisciplinare privind aspectele socio-culturale și de mediu ale comunităților rurale și urbane
 • Geografie socială
 • Transfomari economice și răspunsul societății
 • Geografie economică
 • Analiza multidimensională a dezvoltării durabile a așezărilor urbane

 

Activitate științifică


A. PUBLICAŢII

a. Lucrări ştiinţifice în volum: 8 (din care 3 în volume editate în străinătate).
b. Cursuri/ Manuale universitare/Ghiduri practice : 5 și 2
c. Articole/rezumate ştiinţifice: 109

B. PARTICIPĂRI LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE

102 prezentări, din care 76 în conferințe internaționale și 26 naționale

C. PROIECTE DE CERCETARE

Membru in 11 proiecte de cercetare, din care 2 ca director de proiect


Selecție publicații recente


 • Matei Elena, Braghina Cristian, Bogan Elena, Preda Mihaela, 2013, Dezvoltarea durabilă a oraşelor mici din România intre potenţial şi cerinţele comunităţii, Editura Universităţii Bucuresti, ISBN: 978-606-16-0287-2, 162 p.
 • Matei Elena, 2014, Services de santé et satisfaction des pacients: le cas du departement d’Ilfov. In Migrations en blanc. Médecins d’est en ouest, Anna Krasteva, Despina Vasilcu, Harmattan Edition, France, ISBN: 978-2-343-03831-5, p. 101-118, (18 p).
 • Matei Elena, Nicolaie Daniela, 2014, Cultural heritage of the Romanian historical cities and the perspectives of sustainable tourism development in the early 21st century, in Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Aspects of cultural heritage, eds. Robert Faracik, Krzysztof Widawski, Kiadta a DIDAKT Kft., Debrecen, Felelős kiadó: a DIDAKT Kft. Ügyvezetője, Nyomdai munkák: Center-Print Kft., Debrecen, ISBN: 978-615-5212-26-0, p.125-140, (16 p).
 • Matei Elena, 2016, Turism şi dezvoltare durabilă, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN: 978-606-28-0530-2, 200 p.
 • Matei Elena, 2015, Ecoturism, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN: 978-606-591-129-1. (editia a III-a), 196 p.
 • Editors: Keeton, W., Badea, O., Matei, E., Zaharia, L., Mihai, B., Paoletti, E., 2017, VSI: FCSSI2016 “Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Science of the Total Environment. Prefața, IF : 4,9
 • Saghin, D., Matei, E.*, Manea G.,Cojocaru, I., Cocos, O. 2017, The Hutsuls in South Bukovina: from Rural Tradition to Sustainable Development, Eastern European Countryside, vol. 23, p. 119-146. Link (* joined as first author)
 • Matei Elena, Lucheş Daniel, Efros Vasile, Saghin Despina, 2017, Prediction Model on Asbestos Use as a Risk Factor for the Respiratory System Cancer in Communities from Northern Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 12. Nr 2, p. 395 – 402, Link
 • Matei Elena, Cocoş Octavian, Manea Gabriela,Vijulie Iuliana, 2015, Social perception of passive pollution by asbestos in Darabani town, Botoşani County, Romania, Environmental Engineering and Management Journal, Vol 14. Nr 5, p. 1137-1142, Link
 • Matei Elena, Vijulie Iuliana, Manea Gabriela, Tîrlă Laura, Deszi Ştefan, 2014, Changes in the Romanian Carpathian tourism after the communism collapse and the domestic tourists’ satisfaction, Acta Geographica Slovenica, 54: 2, p.335-334, ISSN: 1581-8314, Link
 • Matei Elena, Dumitrache Liliana, Manea Gabriela, Cocoş Octavian, Carmen Mihalache, 2013, Begging Phenomenon in Bucharest City: Dimensions and Patterns of Expression, Revista de cercetare si de interventie sociala, Iasi, Vol 43 (4) p. 61-79, Link
 • Vijulie Iuliana, Matei Elena, Manea Gabriela, Cocoş, Octavian, Cuculici Roxana, 2012, The assessment of agricultural land fragmentation in Romania. Case Study: Izvoarele commune, Olt County, Acta Geographica Slovenica, 52-1, p. 403–430, Link
 • Astrid Björnsen Gurung, Anita Bokwa, Wojciech Chełmicki, Marine Elbakidze, Manuela Hirschmugl, Patrick Hostert, Pierre Ibisch, Jacek Kozak, Tobias Kuemmerle, Elena Matei, Katarzyna Ostapowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Lars Schmidt, Sebastian van der Linden, Marc Zebisch, 2009, Global Change Research in the Carpathian Mountains, Mountain Research Development Journal, 29:3, p. 282–288, Online ISSN: 1994-7151 doi 10.1659/mrd.1105, Link
 • Matei Elena, Vasilcu Despina, Manea Gabriela, Cocoş Octavian, Cuculici Roxana, Vijulie Iuliana, Matei Dorin, 2016, Semi-subsistence farming development in a Carpathian declining mining area. A microscale study of landowners’ perception: Stulpicani commune, Romania, Procedia Environmental Sciences, Vol. 32, p.352-363, Elsevier, Doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.041. Link