Prof.univ.dr. habil. Cristian IOJĂ


 Profesor în Cercetarea Mediului

 Director al Departamentului Geografie și Mediu

Profesor în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București

Cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuarea    a Studiilor de Impact

Curriculum Vitae

Prof.Cristian Iojă a obținut abilitarea în Geografie la Universitatea din București în anul 2017. Este Trezorier al Society for Urban Ecology și președintele Society for Urban Ecology – South Eastern Europe Chapter.

Cercetările sale se axează pe evaluarea relației dintre mediu și societate, în special din perspectiva înțelegerii relațiilor dintre infrastructurile gri și cele verzi, evaluarea impactului asupra mediului aferent diferitelor utilizări ale spațiului și evaluarea eficienței procesului de planificare a mediului. Cercetările sale din prezent vizează evaluarea rolului soluțiilor verzi pentru sustenabilitatea și reziliența orașelor, precum și evaluarea serviciilor ecosistemice aferente diferitelor utilizări. Multe dintre cercetări au fost transferate în planificare, relevante fiind contribuțiile la elaborarea și/sau revizuirea unor documente precum Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020, Planul Local de Acțiune pentru Mediu al municipiului București, planurile de management ale ariilor protejate ori planurile de urbanism.

Cristian Iojă a fost director de proiect pentru 11 proiecte naționale. A publicat rezultate în 9 cărți și numeroase articole, care abordează aspecte legate de planificarea mediului, conficte de mediu, infrastructuri verzi, utilizarea terenurilor ori evaluarea impactului asupra mediului.


Domenii de cercetare


 • Ecologie urbană
 • Planificarea mediului
 • Evaluarea impactului asupra mediului

Proiecte de cercetare coordonate


 • Nature based solution for increasing sustainability and resilience in urban areas, Romanian Research Agency, 2017-2019 (http://ccmesi.ro/?page_id=666)
 • Experimental Methods for Ecosystems Services Assessment of Urban Lakes under Climate Changes (EMERSA), Romanian Research Agency, 2017-2018 (http://ccmesi.ro/?page_id=39)
 • Methodology for the management and resolution of environmental conflict in Natura 2000 network, Romanian Research Agency, 2015-2017(http://ccmesi.ro/?page_id=4)
 • Demonstrating and promoting natural values, to support the decision-making process in Romania” – NATURE4DECISION-MAKING – Mapping and assesment of urban ecosystem services, ROSA-WWF-ANPM, 2016-2017 (https://eeagrants.org/project-portal/project/RO02-0002)
 • Dynamic interaction between the natural and human components based on the synergy of ecological and socio-economic factors in the rapidly urbanizing landscapes, Romanian Research Agency, 2012-2016 (http://dynahu.inoe.ro/)
 • Modeling of environmental impact generated by incompatible land uses in human settlements Romanian Research Agency, 2011-2014.

Selecție publicații recente


 • Hossu C.A., Ioja I.C., Susskind, L.E., Badiu D.L., Hersperger A.M. (2018) Factors driving collaboration in natural resource conflict management: evidence from Romania. Ambio, 10.1007/s13280-018-1016-0, (IF 3,687, AIS 2,183) (Q1 Web of Sciences)
 • Artmann M., Kohler M., Meinel G., Gan J., Ioja I.C. (2017), How smart growth and green infrastructure can mutually support each other — A conceptual framework for compact and green cities. Ecological Indicators, 10.1016/j.ecolind.2017.07.001, (IF 3,898, AIS 1,651) (Q1 Web of Sciences)
 • Zwierzchowska I., Hof A., Ioja I.C., Mueller C., Ponizy L., Breuste J., Mizgajski A. (2018) Multi-Scale Assessment of Cultural Ecosystem Services of Parks in Central European Cities, Urban Forestry & Urban Greening, 30(3), 84-97, 10.1016/j.ufug.2017.12.017, (IF 2,113, AIS 1,497) (Q1 Web of Sciences)
 • Hossu C.A., Ioja I.C., Nita M.R., Hartel T., Badiu D.L., Hersperger A.M. (2017) Need for a cross-sector approach in protected area management. Land Use Policy, 69, 586-597, 10.1016/j.landusepol.2017.10.012 (IF 3,089, AIS 1,218) (Q1 Web of Sciences)
 • Artmann M., Chen X., Ioja C., Hof A., Onose D., Ponizy L., Lamovsek A.Z., Breuste J. (2017), The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities, Urban Forestry & Urban Greening, 27, 203-213, 10.1016/j.ufug.2017.08.007, (IF 2,113, AIS 1,497) (Q1 Web of Sciences)