Prof.univ.dr. Ioan IANOȘ

Profesor în Geografie umană

 Îndrumător de doctorat din anul 1990, 43 absolvenți cu titlul de doctor (2018)

 Adresa: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 010041, București,  Sectorul 1, România

 E-mail: ianos50@yahoo.com

Curriculum vitae                 

Pregătire profesională

 • Studii de licență, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, Geologie și Geografie, 1969-1973
 • Doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 1977-1982, teza de doctorat: Rolul orașelor în dezvoltarea zonelor funcționale ale teritoriului României.

Lucrarea a fost publicată sub titlul „Orașele și organizarea spațiului. Studiu de geografie economică asupra teritoriului României, în anul 1987, Editura Academiei Române.

Burse și specializări

 • Stagiu de bursă postdoctorală, acordat de CNRS Franța, în perioada 15 ianuarie-15 iulie 1991, Universitatea Sorbonne I, Equipe P.A.R.I.S.
 • Stagii de documentare științifică: Franța (1992, 1994, 1996, 1998), Elvetia (1993), Germania (1993, 1995, 1998, 2002), Austria (1993, 2005), Suedia (1996) 

Activitate didactică

 • Cursuri actuale (în regim plata cu ora)

Licență: Geografie urbană, Sisteme teritoriale

Masterat: Gestiunea sistemelor de așezări, Geodemografia migrațiilor, Optimizarea sistemelor teritoriale.

Doctorat: Metodologia cercetărilor științifice (curs predat în perioada anterioară anului 2017)

 • Profesor colaborator la:

a) Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (1994-2009) – studii postuniversitare, studii aprofundate și studii de masterat – Dinamica sistemelor teritoriale, Riscul in sistemele teritoriale, Rolul orașelor in structurarea spatiului; Sisteme de așezări și dezvoltarea regional.

b) Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2006-2008) – Master – Cursul: Structura și dinamica sistemelor teritoriale

c) Universitatea din Pitești (2008/2009) – Licență – Cursul: Ecologia sistemelor teritoriale

d) Universitatea din Oradea (2009/2010) – Master – Cursul: Planificare teritorială și sisteme de așezări

 • Profesor invitat la Universitatea Paris-Nanterre (1996 – o lună: 12 prelegeri la Studii aprofundate); la Universitatea Vaxjso (Suedia) – aprilie 1996, 10 zile, 3 prelegeri; Universitatea Angers (Franța) – 6 luni (15 septembrie 2000 -15 februarie 2001): Cursuri – Metode și tehnici de regionare, Rolul orașelor în structurarea spațiului 

Domenii de cercetare

 • Geografie urbană
 • Dezvoltare regională
 • Relatia mediu – comunități umane
 • Geografie teoretică
 • Dezvoltare durabilă
 • Planificare teritorială
 • Geografie economică
 • Geografia relatiilor urban-rural.

Membru în Comitetele de redactie ale unor reviste cotate ISI, străine:

 • „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” (revistă cotată ISI),  din 2010-prezent;
 •  Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, published by Association of Spanish Geographers (revistă cotată ISI), din 2017.

Premii, Titluri

 • Premiul „Gh. Munteanu-Murgoci” al  Academiei Române,  1987 (primit în1990)
 • Profesor de onoare al Universității “Al.I.Cuza” din Iași, 2004
 • Ordinul “Meritul pentru Învățământ în grad de Mare Ofițer”, 2004
 • Doctor Honoris Causa: Universitatea din Oradea (2011), Universitatea de Vest din Timișoara (2012) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (2013);
 • “2014 Distinguished Scholar Award”, acordat de Asociația Geografilor Americani, Tampa, 2014.

Publicații recente selective

 • IANOŞ, I, SĂGEATĂ, R., SORENSEN, A. (2018) Simion Mehedinţi’s
  Contribution to Modern Romanian Geography,
  The Professional Geographer, 70:3, 504-512, DOI:10.1080/00330124.2018.1432365
 • MERCIU, C., IANOS, I., MERCIU, G.-L., JONES, R., POMEROY, G.: Mapping accessibility for earthquake hazard response in the historic urban centre of Bucharest, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 18, 2011-2026, https://doi.org/10.5194/nhess-18-2011-2018, 2018.
 • MERCIU F-C, SÂRODOEV I., MERCIU, G., ZAMFIR, D., SCHVAB, A., STOICA, I-V., PARASCHIV, M., SAGHIN, I., CERCLEUX A-L., VĂIDIANU, N. IANOS, I. (2017), The „Văcărești Lake” protected area, a neverending debatable issue? Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 12, 2, 463-472.
 • SÎRODOEV, I., IANOS, I., WHITE, G., VÎRDOL, D. (2017) Foreign direct investment as a factor of diminishing or/and increasing regional inequalities?, In: Jordan P. (ed.), m10 years of EU Eastern Enlargement, ISR-Forschungsberighte Heft 42, pp. 269-286.
 • IANOS Ioan, SORENSEN Anthony, MERCIU Cristina (2017), Incoherence of urban planning policy in Bucharest: Its potential for land use conflict, Land Use Policy, 60, 101-112.
 • IANOS Ioan, SIRODOEV Igor, PASCARIU Gabriel, HENEBRY Geoffrey (2016), Divergent patterns of buil-up urban space growth following post-socialist changes, Urban Studies, 53,15, 3172-3188.
 • SERBAN, P.R., IANOS, I., TALANGA, C. (2016), The emergence of labour force resilience. A case-study: Romania, Revista Română de Geografie Politică, XVIII, 1, 18-35
 • IANOS Ioan (2016), Causal relationships between economic dynamics and migration. Romania as case study. Capitol 16, In: Dominguez-Mujica, J. (ed.), Global Change and Human Mobility, Series title: Advances Geographical and Environmental Sciences, Springer, ISBN: 978-981-10-0050-8, pp.249-264.. 
 • ENDRESEN Sylvi,  IANOS Ioan, REINERT Erik and SALTELLI Andrea (2016), Epilogue: The Future of Economic Development between Utopias and Dystopias, In: Reinert, E., Kattel R., Ghosh J. (eds), Handbook of Alternative Theories of Economic Development, Edward Elgar Publishing Limited, ISBN: 978-17825-4466-1, pp.738-786.
 • KOBAYASHI Audrey, IANOS Ioan, GAVRIS Alexandru (2016), Intra-urban spatial changes among women entrepreneurs in Bucharest (Romania) during economic transition (1992-2002), Journal of Urban and Regional Analysis, 8, 1, 37-46.
 • SERBAN, P.R, IANOS, Ioan (2015), Social Resilience of Territorial Systems. A New Approach  in Nijkamp, P., Kourtit, K., Bucek, M. et al. (eds), CERS 2014: 5th Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings, pp. 825-836. 
 • IANOS, I., MERCIU C.E., MERCIU G., ZAMFIR, D., STOICA I.V., VLASCEANU, G. (2014), Unclear perspectives for a specific intra-urban space: Vacaresti Lake (Bucharest City), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9, 4, 215-224.
 • IANOS, I., SAGHIN I., STOICA, I.V., ZAMFIR, D. (2014), Perennial values and cultural landscapes resilience, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 122, 225-229.
 • IANOS, Ioan, PETRIŞORAlexandru-Ionuţ, ZAMFIRDaniela, CEPOIUAndreea Loreta, STOICAIlinca-Valentina, TALANGA Cristian (2013) ,In search of a relevant index measuring territorial disparities in a transition country. Romania as case study, Die Erde, 144, 1, 69-81.
 • IANOS Ioan (2013), Le système territorial comme entité opérationnelle dans le développement durable, In: Carrière, J.P., Demaziere, C., Filimon, L., Petrea, R. (eds.), La mise en œuvre du développement territorial durable: déclinations franco-roumains, l’Harmattan, Paris, ISBN: 978-2-343-01281-0, pp.13-29.
 • IANOS Ioan, ZAMFIR, D., STOICA V.I., CERCLEUX, L.A., SCHVAB, A., PASCARIU, G. (2012), Municipal solid waste management for sustainable development of Metropolitan Bucharest Area, Engineering and Environmental Management Journal, 11, 2, 359-369.