Prof.univ.dr. Nicoleta IONAC

Profesor în Geografie Fizică

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Geografie

Şcoala Doctorală „Simion Mehedinţi – Natură, Om, Societate”

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, 010041 Bucureşti, Sector 1

Tel:+40 21 3053832 birou

Fax: +40 213153074 secretariat

E-mail: ionac.nicoleta@geo.unibuc.ro

Curriculum Vitae

Ocupaţia actuală – Profesor universitar (din 2006) – Departamentul de Meteorologie şi hidrologie

Doctorat (1990-1996) – Universitatea din Bucureşti

 • Teza de doctorat : “Clima şi comportamentul uman” a fost susţinută în 4 iulie 1996 şi publicată în 1998 la Editura Enciclopedică.
 • Titlul de Doctor în Geografie : dobândit în 1996.

Conducător de doctorat (din 2009):

 • 13 teze de doctorat susţinute public;
 • 7 teze de doctorat aflate în diverse stagii de pregătire;
 • 46 de referate oficiale de doctorat întocmite în calitate de referent  ştiinţific.

Arie de competenţă : Meteorologie-Climatologie

Direcţii de cercetare: Biometeorologie şi bioclimatologie, Fenomene atmosferice şi climatice de risc, Poluarea mediului aerian, Climatologie aplicată, Climatologie regională, Schimbări climatice.

Teze de doctorat îndrumate:

a. teze de doctorat susţinute :

 • Potenţialul Bioclimatic al Podişului Dobrogei de Sud
 • Elemente şi fenomene meteo-climatice specifice ariei de responsabilitate a aerodromului Braşov-Ghimbav
 • Spaţializarea parametrilor meteorologici şi climatici prin tehnici SIG
 • Confortul ambiental în spaţiul interior al unei clădiri de birouri
 • Intervenţii specifice în cazul producerii fenomenelor atmosferice de risc pe teritoriul României
 • Mecanisme ale variabilităţii climatice la scară atlantico-europeană, cu privire specială asupra temperaturii şi precipitaţiiilor atmosferice din România
 • Asigurarea meteorologică a zborului în zona de responsabilitate şi interes a aerodromurilor din aria metropolitana Bucureşti (Otopeni, Băneasa, Clinceni)
 • Viscolele din SE României
 • Monitorizarea şi evaluarea fenomenelor de uscăciune şi secetă din Câmpia Olteniei
 • Monitorizarea şi evaluarea riscului asociat căderilor de grindină din sudul României
 • Modelare atmosferică a transportului și dispersiei principalilor poluanți pe teritoriul României
 • Diferențieri termice în aria metropolitană a municipilui București
 • Specificitatea operațională selectiv parametrică a unor stații meteorologice de pe teritoriul României

b. teze de doctorat aflate în diverse stagii de pregătire:

 • Valuri de căldură pe teritoriul României
 • Dinamica regimului pluviometric din Oltenia în contextul schimbărilor climatice
 • Variabilitatea regimului hidro-meteorologic al Râului Negru
 • Adaptabilitatea sistemelor naturale şi antropice din perimetrul turistic al oraşului Sinaia la variaţiile climatice din perioada 1987-2018.
 • Temperaturile minime pe teritoriul României
 • Fenomene și evoluția precipitațiilor excendetare rapide pe teritoriul României, în contextul schimbărilor climatice.

Infrastructură de cercetare instituţională:

 • Staţii meteorologice automate cu senzori de radiaţie globală, temperatura aerului, umezealal relativă, direcţia şi viteza vântului, presiune atmosferică, precipitaţii atmosferice.
 • Staţie agroclimatică automată cu senzori de măsurare a temperaturii şi umezelii  la nivel radicular, foliar şi pe suprafaţa solului.
 • Staţie microclimatică automată cu senzori de măsurare a parametrilor climatici şi bioclimatici  din spaţiile interioare.
 • Radiometre şi luxmetre digitale portabile
 • Staţie automată de măsurare a radiaţiilor UV şi UV eritemal
 • Aparat automat de măsurare a nivelului de radioactivitate
 • Sonometru  digital portabil
 • Termohigrometre digitale portabile
 • Anemometre digitale portabile
 • Staţii biometeorologice digitale portabile

Selecţie publicaţii ştiinţifice recente:

1. Irina ONŢEL, Nicoleta IONAC (2015) Land Surface Temperatures Estimated on Ground-Observed Data and Satellite Images. During the Vegetation Period in the Oltenia Plain, (20-21 martie 2015, Cluj-Napoca, Romania) (Eds. in Chief: Gheorghe Şerban, Adina Croitoru, Iulian Holobâcă, Răzvan Bătinaş, Csaba Horvath, Traian Tudose), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 80 – 87, ISSN: 2067-743X.

2. Cosmin Şchiopu, Nicoleta IONAC (2015) Thunderstorms – Risk Factors in Aviation. Case Study: Area of Responsibility of the Bucharest-Otopeni Aerodrome on 30. 06.2009, rev. Riscuri şi Catastrofe, Ed. Victor Sorocovschi, an XIV vol. 17, nr. 2/2015, pag 49-55; ISSN: 1584-5273.

3. ŞCHIOPU Cosmin Liviu, IONAC Nicoleta (2015) Icing – A Risk Factor in Aviation. A Case Study: The Plane Crash in the Apuseni Mts. (Romania) on 20.01.2014, vol. “Present Environment and Sustainable Development”, vol. 9, nr. 1, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pag. 243-250, indexare De Gruyter DOI 10.1515/pesd-2015-0018 www.pesd.ro

4. MACO Bogdan-Alexandru, IONAC Nicoleta, DUMITRACHE Rodica Claudia (2016) Meteorological Elements Used in the Numerical Forecast of PM10 over the Romanian Territory, vol. “Present Environment and Sustainable Development”, vol. 10, nr. 1, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pag. 81-90, indexare De Gruyter DOI 10.1515/pesd-2016-0007 www.pesd.ro

5. TUDORACHE George-Stelian, IONAC Nicoleta , MACO Bogdan, MANEA Ancuța (2017) Changes of Historical Metadata Reflected in the Wind Parameters at Iași Meteorological Station, vol. “Present Environment and Sustainable Development”, vol. 11, nr. 1, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pag. 109-116, indexare De Gruyter DOI 10.1515/pesd-2017-0010 www.pesd.ro

6. TUDORACHE G.S., IONAC Nicoleta, DUMITRESCU Al., MANEA Ancuţa (2017) Analysing the Homogeneity of Air Temperature, Relative Air Humidity,Precipitation and Wind Data Series using “Climatol”and Meteorological Metadata, (17-19 martie 2017, Cluj-Napoca, Romania) (Eds. in Chief: Gheorghe Şerban, Adina Croitoru, Iulian Holobâcă, Răzvan Bătinaş, Csaba Horvath, Traian Tudose), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 50 – 57, ISSN: 2067-743X. DOI: 10.24193/AWC2017_07.

7. URIŢESCU B., IONAC Nicoleta, GRIGORAŞ G. (2017)The Influences of Land Use on the Urban Heat Island in Bucharest, (17-19 martie 2017, Cluj-Napoca, Romania) (Eds. in Chief: Gheorghe Şerban, Adina Croitoru, Iulian Holobâcă, Răzvan Bătinaş, Csaba Horvath, Traian Tudose), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 259 – 265, ISSN: 2067-743X, DOI: 10.24193/AWC2017_32

8. MACO B.A., IONAC Nicoleta, TUDORACHE G. (2019) Numerical Prognosis of Dispersion and Transport of Pollutants in Romania, based on Emissions of Pollutants (2019), „Present Environment and Sustainable Development”, vol. 13, Nr. 1/2019, Iaşi, pag. 191-200, DOI: 10.2478/pesd-2019-0015, http://www.pesd.ro/articole/nr.13/nr.1/15.pdf

9. Dana Maria (Oprea) CONSTANTIN, Nicoleta IONAC, Ion MARINICĂ, Victor Viorel VĂTĂMANU, Andreea Floriana MARINICĂ, Elena GRIGORE, Elena BOGAN, Irina ONȚEL (2019) The Agro-Climatic Resources of the Year 2015 and their Impact on the Agricultural Crops in the South – West of Romania, Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Vol. 19, Issue 2, 2019 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, pag. 81-91, http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_2/Art11.pdf

10. URIȚESCU, B., GRIGORAȘ, G., IONAC Nicoleta (2019) The Influence of Urban Morphology on the Urban Microclimate, ”Air and Water – Components of the Environment”, Conference Proceedings 2019, Cluj-Napoca, Romania, p. 311-322 , DOI: 10.24193/AWC2019_31 http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/2019/PDF/31_URI%C8%9AESCU%20et%20al.%20311-322.pdf

11. IONAC Nicoleta, TUDOR I., GRIGORE Elena, CONSTANTIN Dana, URIŢESCU Bogdan, CICĂ Roxana (2019) Is meteorological evidence relevant enough in legal disputes? A Romanian Case-Study, „Present Environment and Sustainable Development”, vol. 13, Nr. 1/2019, Iaşi, pag. 115-128, DOI: 10.2478/pesd-2019-0009 http://www.pesd.ro/articole/nr.13/nr.1/09.pdf