Prof.univ.dr. Silviu NEGUȚ

Profesor în Geografie umană

Îndrumător de doctorat din anul 2000, 25 absolvenți cu titlul de doctor

Adresa: Calea Dorobanți nr. 15-17, sector 1, București, Facultatea de Business și Turism, Academia de Studii Economice din București

E-mail: silviu.negut@gmail.com

Curriculum vitae

Pregătire profesională:

 • Studii de licență, Universitatea din București, Facultatea de Geologie-Geografie, secţia Geografie, specializarea Geografie economică, 1968;
 • Doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 1984, teza de doctorat: Analizele cantitative în studiul populației și așezărilor omenești din România

Lucrarea a fost publicată sub titlul Modelarea matematică în geografia umană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997.

Burse și specializări

 • Program de formare a formatorilor pentru IMM-uri în Italia (Universitatea din Padova şi CNA Veneto – Mestre/Venezia), 1994
 • Programul Banca Mondială / Ministerul Învăţământului de formare (domeniul reforma curriculară) în Olanda (la SLO-Enschede, CITO-Arnhem şi PMVO – Haga), 1996
 • Programe de specializare la universităţi străine: Università degli Studi- Perugia –  Italia (1993, 1997, 2000), Nottingham Trent University – Marea Britanie (1996,1997), Université  Paris 1 Sorbonne – Paris şi Université des Sciences et Technologie – Lille , Franţa (1992, 1996), Universitatea din Barcelona-Spania (1997), Wirtschaft Universität – Viena, Austria (2000, 2004) ş.a.
 • Curs postuniversitar de management universitar (certificat de absolvire), 2009.

Activitate didactică

Cursuri actuale:

 • Licență: Geografie economică mondială, Geopolitică, Geografia turismului
 • Masterat: Geopolitică, Geostrategie           

Profesor colaborator (asociat) la:

 • Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti, 1995-2001   
 • Academia Diplomatică/Institutul Diplomatic Român, 2004 – prezent
 • INA (Institutul Naţional de Administraţie), 2007

Profesor invitat:

• Université des Sciences et Technologie, Lille1-Franţa (2009);

• Università degli Studi „Aldo Moro”, Bari, Italia (2009);

• Università degli Studi, Ancona, Italia (2009);

• Université Paris-Dauphine, Franţa (2010).

Domenii de cercetare:

 • Geografia cantitativă/matematică
 • Geografia umană și economică
 • Geografia mediului înconjurător
 • Geografia turismului
 • Geopolitică și geostrategie

Premii, Titluri:

 • Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință, 2015
 • Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014
 • Titlul de „Profesor emerit” acordat de Academia de Studii Economice/Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2012
 • Diploma de „Profesor emerit” acordată de AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România), 2010
 • Diplomă pentru merite deosebite în promovarea cercetării ştiinţifice (CNCSIS / Ministerul Educaţiei şi Cercetării), 2008
 • Premiul „Simion Mehedinţi” al Academiei Române pentru cartea „Modelarea matematică în geografia umană” (cel mai înalt premiu ştiinţific din România), 1999

Selecție publicații recente:

 • Neacşu, Marius Cristian; Neguţ, Silviu; Vlăsceanu, Gheorghe (2018),The Impact of Geopolitical Risks on Tourism, Amfiteatru Economic, vol. XX, Special Issue no. 12, pp. 870-884.
 • Neguț, Silviu; Neacşu, Marius Cristian (2017), Proceedings The International Scientific Conference STRATEGIES XXI, The New Silk Road: One Belt, One Road – A Strategic Power Asset for China, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, Bucharest, December 7-8, “Carol I” National Defence University Publishinghouse, pp. 81-88, 415 pag., ISSN 2285-8318.
 • Neacşu, Marius Cristian; Neguţ, Silviu; Vlăsceanu, Gheorghe (2016),Place Branding – Geographical Approach. Case Study: Waterloo, Amfiteatru Economic, vol. XVIII, Special Issue no. 10, pp. 944-959.
 • Neguţ S. (2015), Military Geography – Precursor of Geostrategy, Proceedings The International Scientific Conference STRATEGIES XXI, vol. 2, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, Bucharest, June 11-12, “Carol I” National Defence University Publishing House, Bucharest, pp. 7-12, ISSN 2285-8318.
 • Matei H., Neguţ S., Nicolae I. (2014), Enciclopedia statelor lumii, ediţia a XIII-a, Editura Meronia, Bucureşti, 782 pag., ISBN 978-973-7839-96-1 (alte 12 ediţii anterioare, cu denumiri diferite);
 • Suditu, B.; Nae, Mirela; Neguţ, S.; Gheorghilaş, A., Responsabilities and limits of public action in promoting sustainable development, territorial, equity and quality of life in Romania (2014), Amfiteatru Economic, vol. XVI, no. 35, pp. 154-170.
 • Nae, Mirela; Suditu, B.; Dumitrache, Liliana; Neguţ, S.; Gheorghilaş, A. (2014), The shifting of repulsive urban areas between public perception and crime. Case study: Bucharest municipality, Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, vol. 44, march, 2014, pp. 86-103.
 • Suditu, B.; Nae, Mirela; Neguţ, S., Dumitrache, Liliana; Gheorghilaș, A. (2014), Suburban Landscape in Romania: from „forting-up” to „informal-up” and limits of public action, European Journal of Science and Theology, vol. 10, nr. 5, pp. 125-138.
 • Neacşu, M.C.; Neguţ, S; Vlăsceanu, Gh. (2014), Current Challenges of Romanian Tourism Reflected by the Dynamic of Foreign Visitors in Post-Communist Period, Amfiteatru Economic, vol. XVI, Special Issue no. 8, pp. 1117-1128.
 • Neguţ S. (2011), Geografia umană, Editura Academiei Române, Bucureşti, 614 pag., ISBN 978-973-27-2029-5.