Profesori pensionari și emeriți

Conform Regulament de organizare şi funcționare a Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Geografie (SD-FG) şi a Centrului de Studii Postdoctorale George Vâlsan (CSP), Art 5, (4): „După împlinirea vârstei de pensionare, Consiliul Școlii Doctorale evaluează, anual, Conducătorul de doctorat şi stabileşte dacă acesta îşi păstrează statutul de membru al SD-FG, în regim de plată cu ora, inclusiv pentru cei care au dobândit calitatea de Profesor Emerit. Prelungirea statututului de Conducător de doctorat după împlinirea vârstei de pensionare este condiţionată de îndeplinirea criteriilor de abilitare și a celor minime ale SD-FG existente în vigoare, în momentul solicitării prelungirii statutului de membru al SD-FG.”

Cerere tip îndrumare doctoranzi

Cerere tip retragere