Programe doctorale

Programul de doctorat constă în: Programul de pregătire universitară avansată și Programul de cercetare științifică.

Programul de pregătire universitară avansată are o durată efectivă cumulată de maximum 3 luni, echivalentul a 12 săptămâni de activitate didactică (maximum 144 de ore efective) şi un număr de 30 de credite. Programul se desfăşoră compact pe durata semestrului I al primului an universitar.

Programul de cercetare științifică constă în activitatea efectivă de cercetare depusă de doctorand pe parcursul a patru semestre și jumătate. Activitatea din cadrul programului de cercetare științifică este evaluată, pe parcurs, prin analiza a cel puţin cinci rapoarte de cercetare, prezentate în faţa unei comisii de îndrumare, după cum urmează:

– un raport la sfârşitul anului întâi, sub forma unui proiect care trebuie să conţină liniile mari ale viitoarei teze, stadiul cunoaşterii în domeniu, metodologia la care se va apela în realizarea cercetărilor etc.;

– două rapoarte, pe parcursul anului al doilea; fiecare conducător de doctorat va decide asupra conţinutului temei şi formei de realizare/prezentare a acestor rapoarte; Şcoala doctorală recomandă ca rapoartele să vizeze părţi sau capitole din viitoarea teză;

– un raport de cercetare științifică, în anul al treilea, și prezentarea stadiului de realizare a tezei în cadrul  comisiei de îndrumare în vederea obţinerii avizului pentru susţinerea publică.

Conducătorii de doctorat vor întocmi, pentru fiecare student-doctorand, un plan de pregătire individuală (complementară) în care vor fi incluse rapoartele de cercetare, participarea la programe de cercetare, la granturi de cercetare, la simpozioane sau conferințe știintifice naționale și internaționale

Îndrumarea studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe perioada programului de doctorat (inclusiv pe durata programului de pregătire universitară avansată) a cărui durată este, de regulă, de 3 ani şi care poate include una sau mai multe perioade de întrerupere (care, cumulate, nu pot depăși 2 ani).

Subdomenii

Geografie umană

Geografie fizică

Cercetarea mediului