Prof.univ.dr. Cristian TĂLÂNGĂ

Profesor în Geografie Umană

Departament Geografie Umană și Economică

Membru fondator: Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

Managing editor: Journal of Urban and Regional Analysis www.jurareview.ro

Tel: +40 21 3053844

E-mail: cristian2815@yahoo.com, cristian2854@gmail.com

Curriculum vitae

Pregătire profesională


 • 1979, Diplomă de licență în Geografie, Facultatea de Geologie-Geografie, Universitatea din București
 • 1999, Doctorat în Geografie, Academia Română – Institutul de Geografie
 • 2007, Conducător de doctorat în domeniul Geografie, 11 absolvenți cu titlul de doctor (2018)

Activitate didactică


 • Geografie economică / Geografia resurselor naturale
 • Metodologia analizei teritoriale / Introducere în planificare teritorială
 • Dinamica spațiului rural / Gestiunea ariilor periurbane și metropolitane
 • Planificare teritorială strategică / Organizarea și dinamica sistemelor de transport

Domenii de cercetare


 • Dinamica spațiului urban
 • Dinamica spațiului rural
 • Sisteme de transport
 • Dinamica sistemelor de așezări

Selecție publicații recente


 • BEJINARIU Alina, TĂLÂNGĂ C., SUCIU Rodica-Ramona (2013), The impact of agricultural activities on rural areas. Case study: Cotmeana Piedmont, 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-04-9 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, pp. 979 – 986, DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.128.
 • IANOŞ I., STOICA Ilinca-Valentina, TĂLÂNGĂ C., VAIDIANU Natașa (2012), Politics of tourism development in Danube Delta Biosphere Reserve în vol. Conference Proceedings International Multidisciplinary 12th Scientific GeoConference, SGEM 2012,  IV, STEF 92 Technology LTD, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-2704, pp. 1067-1074.
 • IANOŞ I., PETRIŞOR Al.-I., ZAMFIR Daniela, CERCLEUX Andreea-Loreta, STOICA Ilinca-Valentina, TĂLÂNGĂ C. (2013), In search of a relevant index measuring territorial disparities in a transition country. Romania as a case study, DIE ERDE Journal of the Geographical Society of Berlin, Vol. 144, No. 1/2013, pp. 69-81. http://www.die-erde.org/index.php/die-erde/article/view/5
 • PETRIŞOR A-I., IANOŞ I., TĂLÂNGĂ C. (2010), Land cover and use changes focused on the urbanization processes in Romania, Environmental Engineering and Management Journal, vol.9, 6, Iaşi, pp.765-771.  http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol9/vol9no6.htm
 • ȘERBAN P.R., TĂLÂNGĂ C., SĂGEATĂ R., BAROIU Dg., (2015), Increasing the Rural Communitiesꞌ Resilience through Uncertain Territorial System, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, 3, pp.167-176. http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=559
 • STOICA Ilinca Valentina, TĂLÂNGĂ C., BRAGHINĂ C., ZAMFIR Daniela (2012), Environmental degradation due to anthropic actions. Case study: Saratel drainage basin (Romania), în Ramos Rodrigues R.A., Straupe I., Panagopoulos T. (2012), Recent research in environment, energy systems and sustainability. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’12), WSEAS Press, University of Algarve, Portugal, pp. 238-242.
 • SUCIU Rodica-Ramona, TĂLÂNGĂ C., BEJINARIU Alina (2013), The intensity of the agricultural use of the land and its consequences in the Transylvanian Sub-Carpathians,13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-04-9 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, pp. 1025 – 1032, DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.134.
 • SUCIU Rodica-Ramona, TĂLÂNGĂ C., BEJINARIU Alina (2013), The impact of the demographical regime on the administrative-territorial unitsclassification. A case study: the Transylvanian Subcarpathians and Cotmeana Piedmont, The 19th International Conference ”The Knowledge-Based Organization”, Conference Proceedings, 2, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.663-668.
 • SUCIU Rodica-Ramona, TĂLÂNGĂ C., BEJINARIU Alina (2014), Changes in the population structure in the Transylvanian Subcarpathians and Cotmeana Piedmont, in Academica Science Journal, Nr. 1(4)-2014, p.57-63, Tg. Mures.
 • TĂLÂNGĂ C., ZAMFIR Daniela, STOICA Ilinca Valentina, (2010), Urban-rural interface, polycentric development and transportation systems. Case study: Bucharest Metropolitan Area, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 4.2, pp.47-52.
 • ZAMFIR Daniela, PASCARIU G, TĂLÂNGĂ C., IANOŞ I. I.,  (2012), Sustainable development of the urban-rural interface of Bucharest city, în vol. Proceedings International Multidisciplinary 12th Scientific GeoConference, SGEM 2012, IV, STEF 92 Technology LTD, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-2704, pp. 1105-1113.

Cărți/capitole (selecție)

 • IANOȘ I., STOIAN Daniela, SAGHIN Irina, TĂLÂNGĂ C., MERCIU Florentina-Cristina, ZAMFIR Daniela, VĂIDIANU Natașa, SCHVAB A., CERCLEUX Andreea-Loreta, PINTILII R.D., PASCARIU G., IOJA C., BRAGHINĂ C., STOICA Ilinca-Valentina, PEPTENATU D., DRĂGHICI C. (2014), București și zona sa metropolitană. Privire comparativă cu Sofia și Atena / Bucharest and its metropolitan area. A comparative view with Sofia and Athens, Espon Programme GROSEE / Growth Poles in South-East Europe, Edit.Universitară, București, 63 p.
 • TĂLÂNGĂ C., ZAMFIR Daniela, STOICA Ilinca Valentina (2011),  Planification du terrioire dans le contexte europeen et national, în vol. Elements de planification territoriale et developpement regional (eds. Ianoş I., Popa N., Cercleux Andreea Loreta), Edit. Universitară, Bucureşti, pp.11-27.
 • TĂLÂNGĂ C. (2015), Organizarea și dinamica sistemelor de transport, Edit.Universitară, București, 51 p. (Proiect POSDRU/156/1.2/G/141260).
 • TĂLÂNGĂ C. (2015), Planificare teritorială strategică, Edit.Universitară, București, 50 p. (Proiect POSDRU/156/1.2/G/141260).
 • TĂLÂNGĂ C., NAE Mariana, SIMION G., (2015), Sociologie urbană și demografie, în vol. Instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale, Documentații pentru geografi urbaniști  (coordonator proiect Ioan Ianoș), Edit. Universitară, pp.101-126.
 • x x x (2015), Strategia de dezvoltare urbană (coordonator) : Introducere (p.49-51), Localizare geografică, accesibilitate și poziție în context suprateritorial;Cadrul natural (p.51-55); Populația și forța de muncă (în colaborare Dumitrache Liliana, Tălângă C.) (pag.55-58);Infrastructură și servicii publice, Capacitate administrativă (în colaborare Tălângă C., Simion G.), (pag.63-64), în vol. Instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale, Strategii  (coordonator proiect Ioan Ianoș), Edit. Universitară, București.