Înscriere în anul universitar

Anul universitar 2018-2019

  • Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anul I:

anunț – înscriere în anul universitar 2018-2019

fișă de înscriere anuală

cerere comisie de îndrumare

planul de pregătire individuală

raport lunar de activitate

  • Informații și acte necesare pentru doctoranzii din anii II și III:

anunț – înscriere în anul universitar 2018-2019

fișă de înscriere anuală

raport lunar de activitate